ยินดีต้อนรับสมาชิกของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
ไม่มีข้อมูล
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 25/05/2557
Copyright © โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์