ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
ไม่มีข้อมูล